Bobath behandlingsbänk

Vid designen av Fysiolines massage- och behandlingsbord har man ägnat särskild uppmärksamhet åt funktionalitet och användbarhet. Modellutbudet är mycket omfattande; du hittar produkter för behandling, massage och rehabilitering. Sortimentet innehåller också undersökningsbord.

Fysioline massage- och behandlingsbord tillverkas i vår egen fabrik i Finland. Vi erbjuder 10 års ramgaranti för våra högkvalitativa behandlingsbänkar.

Behandlingsborden är klass I medicintekniska produkter som uppfyller kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 (MD-förordningen)). Borden har CE-märkning.