Balans- och koordinationsträning

Balans och koordiantion är summan av många delar. Försämrad balans och koordination förhindrar kroppen att upprätthålla olika positioner och reagerar på yttre destabiliserande faktorer. Man kan förbättra fysisk prestation och livskvalitet genom att träna dessa funktioner.

Med Fysiolines redskap för balans- och koordinationsträning kan alla sensoriska system aktiveras:

• VESTIBULÄRT SENSORISKT SYSTEM
• CENTRALA NERVSYSTEMET
• NEUROMUSKULÄRT SYSTEM
• SYNSINNE
• TRÄNING AV BÅDE STATISK OCH FRAMFÖR ALLT DYNAMISK BALANS