Burar

Ställningarna lämpar sig för mångsidig funktionell träning i gruppträningsklasser, smågruppträning och för enskilda gymanvändare. Du kan även få skräddarsydda ställningar från oss efter dina behov.

Vårt sortiment av ställningar innehåller fristående, golv-, väggmonterade, funktionella träningsställningar, vars storlekar och tillbehör kan anpassas efter behov. Funktionella träningsställningar sk burar erbjuder en utmärkt miljö för både traditionell styrketräning och kroppsvikts- och funktionell träning.

Vårt sortiment innehåller ställningar som passar både för inomhus- och utomhusanvändning. De robusta och slitstarka utomhusställningarna, burar gör att du kan utföra funktionell träning utomhus och de kan fås med ett antal tillbehör. Vår största ställningshelhet lämpar sig också för allmänt bruk, eftersom upp till 15 användare kan använda den samtidigt.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med planeringen av utrymmen och apparater eller om du vill ha individuellt skräddarsydda helhetslösningar.