Garantivillkor

Fysioline Oy/Fysioline Sweden AB beviljar ett (1) års garanti för produkter som omfattas av den allmänna garantiperioden, om inte annat anges.

Garantin gäller material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning eller naturligt slitage. Garantin täcker inte arbets- och resekostnader relaterade till garantireparation. Fysioline Oy/Fysiolöine Sweden AB ansvarar inte för indirekta kostnader som kunden ådrar sig. För att uppfylla garantivillkoren måste produkten kontrolleras omedelbart vid ankomst.

Vi beviljar ingen garanti för begagnad utrustning.

Under garantiperioden måste du omedelbart kontakta Fysiolines representant som ansvarar för garantireparationer på telefonnummer 08-7606100  om du upptäcker defekter som omfattas av garantin.