Gångrehabilitering

Gång med träningsredskap gör rehabiliteringen mer effektiv.

Träning utvecklar den egenskap som tränas, så träningen bör fokusera på några funktionshinder åt gången. Promenader och upprätt hållning är saker som bör främjas när det gäller en persons förmåga att fungera samt vitala funktioner.

Användningen av lämpliga redskap är till stor nytta för att rehabiliteringen ska kunna påbörjas tillräckligt tidigt och ha tillräcklig intensitet. Gångträningsapparater minskar belastningen på både terapeuter och den som rehabiliteras och förbättrar säkerheten jämfört med gångträning med traditionella medel.

Gångträning gynnar inte bara neurologiska patienter i den akuta fasen, utan även postrehabiliterande och andra patientgrupper, exempelvis personer med muskuloskeletala problem.

• TILLRÄCKLIGT TIDIG START
• INTENSITET
• RÄTT REDSKAP