Rehabiliterings­utrustning och -redskap

Med hjälp av de rehabiliteringsenheter som vi importerar kan du erbjuda dina kunder avancerad och högkvalitativ rehabilitering. I vårt utbud ingår rehabiliteringslösningar för rehabilitering av hela kroppen, inklusive hjärnskaderehabilitering, rehabilitering av extremiteter, gångrehabilitering samt balans- och styrketräning.

Bland våra kunder finns olika behandlings- och rehabiliteringsinrättningar samt privatpraktiserande läkare, såsom fysioterapeuter. Förutom rehabiliteringslösningar till vårdinrättningar, erbjuder vi även en rad apparater för hemmarehabilitering, med vilka dina kunder på ett säkert sätt kan främja sin rehabilitering även i hemförhållanden. Redskap för rehabilitering av äldre, se broschyren >>

Förutom ett brett och högkvalitativt urval är vår styrka vår kompetenta och professionella personal och personliga service. Vi hjälper dig att välja rätt lösningar och skräddarsyr enskilda helheter efter dina behov. Vi är en heltäckande och långsiktig samarbetspartner från vilken du även kan få hjälp med exempelvis planering av utrymmen och apparater samt apparatunderhåll och -service. Kontakta oss och be om mer information.