Rehabilitering av övre extremiteter

MOTIVERANDE OCH EFFEKTIV REHABILITERING AV ÖVRE EXTREMITETER

Nyckelelementen vid rehabilitering av övre extremiteter är funktionell träning, aktivt deltagande av personen som rehabiliteras, regelbundet utförande av rörelser och tillräcklig intensitet. De redskap som Fysioline erbjuder för rehabilitering av övre extremiteter underlättar spontan träning och gör rehabiliteringen mer effektiv. Vi har lösningar som lämpar sig för viktreducerad träning, egeninitierad träning och bedömning av patientens utveckling.