Leverans- och betalningsvillkor

Betalningsmetoder

Onlinebetalningsknappar för onlinebanker/Svea:

Onlinebankbetalning är möjlig via: Swedbank&Sparbankerna, Nordea, Handelsbanken, SEB, Länsförsäkningar, Skandiabanken, Sparbanken Syd.

När du har de användarnamn som din egen bank har angett och du betalar för dina onlineköp, går du ett ögonblick från sidorna i vår webbutik till din egen bank och betalar för de produkter du har valt direkt från ditt eget konto. Svea Payments Oy (eller vårt hjälpnamn Maksuturva Group Oy) framträder som betalningsmottagare, som sköter betalningsförmedlingen av vår webbutik.

Köp med företagsfaktura:

Svea Payments erbjuder ditt företag möjlighet att köpa inköp mot faktura med 14 dagars betalningstid. Långivaren är Svea Ekonomi AB filial i Finland. Snälla notera följande:

 • Nätkunden ansvarar för eventuell tilläggsfakturering.
 • En företagsfaktura kan väljas som betalningsmetod när värdet på köpet överstiger 60 kronoroch är max 60 000 kronor. Det maximala beloppet kan också vara större än detta, om det har avtalats separat mellan Svea och köparen/nätkunden.
 • När du väljer Företagsfaktura som betalningsmetod kontrolleras företagets uppgifter utifrån y-ID och genom att identifiera dig med ditt personliga bank-id i TUPAS-tjänsten bekräftar du att du har rätt att göra en beställning i namn av företaget. Leverans sker till företagets officiella adress, om inte adressuppgifterna ändras till annan leveransadress.
 • Fakturering sker som nätfaktura om företaget använder elektroniska faktureringskoder online. Om det inte finns några koder skickas fakturan med papperspost.
 • Betalningstiden är 14 dagar.
 • Dröjsmålsräntan är 7 % + referensräntan enligt räntelagen. Vi tar ut 60 krför en betalningsanmärkning.
 • Den som gör beställningen måste vara minst 18 år.
Betalning med faktura och delbetalning

Fakturera KONSUMENTER: Svea Ekonomi erbjuder dig ett enkelt och säkert sätt att betala dina inköp med en faktura.

När du väljer Svea Ekonomis faktura som betalningssätt har du alltid minst 14 dagar på dig att betala. Dröjsmålsränta är den lagliga dröjsmålsräntan enligt räntelagen, det vill säga 7 % + referensränta enligt räntelagen. Vi tar ut 5 euro för en betalningsanmärkning. Observera även att köparen måste vara minst 21 år gammal.

Del-betala din faktura KONSUMENT

En köpkredit är en engångskredit med vilken du kan dela upp din räkning i månatliga avbetalningar som passar dig. Om du vill betala din faktura i mindre delbetalningar bör du bekanta dig med villkoren för den köpkredit du får med fakturan och acceptera dem med din underskrift. Efter detta kan du betala minst den minimibetalning som anges på fakturan. Du kan när som helst betala av köpkrediten i sin helhet utan extra kostnader för den outnyttjade kredittiden. Angående din kredit kan du kontakta Sveas kundtjänst på + 46 8 735 90 00 eller info@svea.com.

Kontaktuppgifter till betalningsförmedlaren:

Svea Bank AB (publ)
SE-169 81 Solna
Org. nr: 556158-7634
Säte: Stockholm

Telefon: 08 514 931 13

 • Måndag-torsdag 08.00-19.00
 • Fredag 08:00-18:00
 • Lördag 10:00-17:00
 • Söndag 11:00-17:00

email:kundtjanst.sveawebpay@svea.com
www.svea.com

När du betalar för en beställning via vår hemsida kommer eventuell leveranskostnad och andra tillägg att meddelas vid betalningstillfället.

Levereringsmetoder

PostNord MyPack Collect

PostNord levererar din beställning online snabbt och säkert till närmaste serviceställe eller paketautomat. Ankomstmeddelande; mottagaren får ett meddelande via sms eller e-post när försändelsen är tillgänglig för avhämtning. Paketen förvaras på utlämningsställen i minst 7 dagar. Ankomstaviseringen innehåller alltid information om sista uthämtningsdag.

PostNord MyPack Home

PostNord MyPack Home är en bekväm pakettjänst från dörr till dörr. Med tjänsten MyPack Home kan mottagaren välja leveransdatum och under vilka tidsintervall paketet kan levereras. Mottagaren får en avisering via sms eller mejl dagen innan första möjliga leveransdatum. Samtidigt får mottagaren en länk till en sida där denne kan välja mellan olika leveransalternativ.

PostNord Pallet

När du behöver leverans från dörr till dörr för palltransporter och vill följa deras framsteg hela vägen. I tjänsten ingår ett leveransförsök, varefter en ankomstavisering lämnas till mottagaren. Efter att ha mottagit aviseringen kan mottagaren kontakta PostNord för att komma överens om ny leveranstid. Endast leverans till dörr.

Leverans av behandlings- och massagebänkar med frakt inkluderar inte inbärning. Endast leverans till dörr.

Leverans- och betalningsvillkor

Betalningsmetoder och priser

Det är markerat under produkterna vilka produkter som kan köpas direkt från vår webbutik och för vilka produkter beställningen eller offertförfrågan ska skickas till våra försäljningschefer.

I vår webbutik kan du betala med följande betalningsmetoder: Direkt onlinebetalning (Svea Bank AB (publ), Klarna

Leveranstid

Vår normala leveranstid för lagerprodukter är ca 2-4 arbetsdagar från beställning. Leveranstiden kan variera beroende på produkt. Beräknad leveranstid anges med produkten. Uppskattningar av leveranstiden är vägledande och kan variera, t.ex. under kampanjtider.

Helgdagar kan i undantagsfall försena leveransen. När produkterna är packade i vårt lager för avresa får du ett meddelande till din mail om inkommande försändelse.

Force majeure: Fysioline ansvarar inte om leveransen av beställningen förhindras, försenas eller försvåras på grund av krig, uppror, export- eller importförbud, naturkatastrof, avbrott i kollektivtrafik eller energidistribution, arbetskonflikt eller annan liknande Fysioline p.g.a. till omständigheter utanför Fysioline eller dess leverantörers kontroll som hindrar eller hindrar Fysioline:s verksamhet.

Efter leverans

Efterföljande leveranser är kostnadsfria. Fraktkostnader för hela leveransen debiteras på en gång.

Leveransskick

Gratis på Fysioline Oy:s lager i Tammerfors. Transporter och andra tjänster debiteras enligt kontraktet.

Leveranssätt och leveransavgifter

Fysioline använder det leveranssätt som det bedömer som det totala billigaste för leverans av varorna, om inte annat avtalats. Transport- och paketeringskostnader debiteras kunden i samband med fakturan.

Leveransvillkor mer beskrivet

Leveransvillkor

1. Taxa

Priserna är i skroch gäller tills vidare. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Om produkten förekommer i flera prislistor gäller priset på den senast publicerade prislistan. Priserna är icke bindande priser enligt våra försäljningsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att höja priserna för att återspegla förändringar i kostnader. Varorna är Fysioline Oy:s egendom tills hela köpeskillingen har betalats.

2. Fraktkostnader

Leveranskostnader beräknas vid val av leveranssätt, i en offertbaserad beställning avtalas leveranskostnader separat.

3. Leveransvillkor

Gratis från Fysioline Oy:s lager i Tammerfors. Transporter och andra tjänster debiteras enligt kontraktet.

4. Leveransmetod

Om inte annat överenskommits kommer Fysioline Oy att använda det leveranssätt som den anser vara det billigaste totalt sett för att leverera varan. Transport- och paketeringskostnader debiteras kunden i samband med fakturan.

5. Efter leverans

Efterföljande leveranser är kostnadsfria. Fraktkostnader för hela leveransen debiteras på en gång.

6. Transportskador

I mottagningssituationen ska mottagaren alltid kontrollera paketens antal och skick. Föraren ska uppmanas att göra en anteckning på transportdokumentet om eventuella brister eller transportskador. Om det inte finns någon märkning ansvarar inte transportförsäkringen eller transportören för ersättning för skador. Fysioline ansvarar inte för skador som orsakas varorna under transporten.

7. Reklamation

Om det vid öppnandet av försändelsen upptäcks att produkterna saknas/skadas ska Fysioline meddelas omedelbart, dock senast kl. inom åtta (8) dagar efter mottagandet av varan, tel. Fysioline  ansvarar inte för utebliven mängd varor eller produktfel, om köparen inte har klagat på dem enligt ovan.

8. Returer

Konsumentkund: Om du inte är nöjd med produkten du fått kan du skicka tillbaka den till oss. Våra produkter har 14 dagars full bytes- och returrätt. Ett byte eller retur ska alltid åtföljas av originalpacklistan/samlingsförsändelsen märkt “Kundretur”

Vi tar inte emot hygienprodukter som returer. Ångerrätten gäller inte för produkter tillverkade enligt de mått eller skräddarsydda val som kunden lämnat, om produkten redan är i produktion eller tillverkad. Ångerrätten gäller inte heller för tillskurna produkter, till exempel golvbeläggningar.

Underlåtenhet att hämta ut produkten anses inte som en annullering av beställningen. Vi återbetalar inga portokostnader på grund av utebliven avhämtning när produkten returneras till vårt lager.

Företag:

Transaktionen är bindande och oåterkallelig, och säljaren är inte skyldig att acceptera en retur. Retur av produkter som inte omfattas av avtalet måste avtalas med säljaren i förväg, tfn (08) 7606100. Varan som ska returneras ska åtföljas av ett skriftligt meddelande i samma förpackning med uppgift om kontaktpersonens namn av Fysioline som accepterat returen, anledningen till returen, produktbeskrivning, beloppet som ska returneras och Fysioline: nummer på försändelsen eller fakturan, varan kan i så fall tas tillbaka och återbetalas eller bytas ut om den är i originalförpackningen och i originalskick. Defekta produkter Se Avsnitt 9. Garanti. Fysioline debiterar kunden de kostnader som Fysioline ådragit sig för den omotiverade returen. Om transaktionen måste avbrytas av skäl som kan hänföras till kunden, är kunden skyldig att ersätta Fysioline för 80 % av värdet på de returnerade varorna, förutsatt att varorna är i originalskick.

9. Garanti

Fysioline lämnar ett (1) års garanti för produkter som omfattas av det allmänna garantivillkoret, om inte annat särskilt anges. Garantin gäller material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning eller naturligt slitage. Garantin täcker inte arbets- eller resekostnader relaterade till garantireparationen. Fysioline ansvarar inte för indirekta kostnader som kunden ådrar sig. För att uppfylla garantivillkoren måste produkten besiktigas omedelbart vid ankomst. Under garantitiden, för defekter som omfattas av garantin, ska Fysioline som ansvarar för garantireparationer kontaktas omedelbart, tel (08) 760 6100.

10. Övriga Villkor

10.1 Force Majeure

Fysioline ansvarar inte om leveransen av beställningen förhindras, försenas eller försvåras på grund av krig, uppror, export- eller importförbud, naturkatastrof, avbrott i kollektivtrafiken eller energidistribution, arbetskonflikter eller andra liknande orsaker utanför Fysioline:s kontroll. och Fysioline:s kontroll eller på grund av omständigheter som försvårar eller hindrar dess förvärvares verksamhet.

10.2 Argumentation

I första hand löses alla tvister genom förhandlingar. Om ingen överenskommelse kan uppnås kommer alla meningsskiljaktigheter mellan Fysioline och köparen angående upprättande, tolkning eller tillämpning av köpekontraktet att avgöras i Tammerfors tingsrätt.

11.Giltighet av leveransvillkor

Dessa villkor gäller tills vidare.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.