Tyromotion Lexo

End effector gångrobot för gångträning för barn och vuxna

Leveransalternativ

PostNord MyPack Collect

Priset beräknas i varukorgen

PostNord MyPack Home

Priset beräknas i varukorgen

PostNord-Pallet

Priset beräknas i varukorgen

Lexo är en robotassisterad gångrehabiliteringsapparat för patienter med begränsad gångförmåga på grund av neurologiska skador på centrala och/eller perifera nervsystemet. Lexo uppmuntrar dig att vara aktiv. Innovativa förflyttningsalternativ maximerar behandlingstiden och ökar nyttjandegraden. Lexo kan justeras exakt och användas av många olika patienter, både vuxna och barn.

End effector gångrobot: 

 • Snabb installationstid
 • Innovativ förflyttning på glidbräda eller med lyftanordning från sida
 • Viktavlastning med sele eller höftbälte
 • Aktiv, passiv och assisterad gång
 • Bäckenkontroll
 • Möjliggör gångträning för barn och vuxna
 • Interaktiv återkoppling
 • Virtuell värld

Läs mer på Tyromotions engelska sidor >>

 • Mått: 265 x 235 x 220cm
 • Apparatens vikt: 750 kg
 • Rehabiliteringsklientens maximala vikt: 180 kg + 15 kg tillbehör
 • Rehabiliteringsklientens maximala längd: 130-200 cm