Tyromotion Myro M.500

KOGNITIONER – MOTORIK – HAND- OCH ÖGONKOORDINATION

Leveransalternativ

PostNord MyPack Collect

Priset beräknas i varukorgen

PostNord MyPack Home

Priset beräknas i varukorgen

PostNord-Pallet

Priset beräknas i varukorgen

Myro® är en interaktiv terapiskärm som kan användas för att öva motorik, ögon- och handkoordination samt kognition. Myros rika utbud av olika uppgifter
och spel utmanar rehabiliteringsklienten till både individuella och parövningar.

Pekskärmen kan manövreras med fingret, handen eller olika föremål som medföljer enheten. Skärmen känner igen kraften som appliceras på den och möjliggör därmed olika övningar relaterade till kraftreglering, inklusive dragrörelser. Träning av rotationsrörelser (supination-pronation) kan också utförs med föremål. Skärmens arbetsområde kan anpassas enligt rehabiliteringsklientens utveckling. När rörelsen fortfarande är liten kan området justeras till en liten storlek och när rehabiliteringen fortskrider kan arbetsområdet förstoras till hela skärmen.

Myros breda höjdjustering och steglös justering av skärmvinkel från horisontell till vertikal möjliggör mångsidiga träningspositioner.

  • Myro-terapi kan utföras individuellt, i grupp, sittande eller stående tillsammans med Diegos viktavlastning.
  • Mångsidiga träningsmöjligheter som: Förbättrar finmotorik och motorik samt aktiv rörelsebana, gestaltning, ögon- och handkoordination, vänster-höger-samarbete, reaktion, användning av kraft samt planering av handling.
  • Du kan kombinera fysiska objekt med interaktiva bildövningar.

Ladda ner broschyren här.

  • Vikt: 110 kg
  • 150,4 x 89,0 x 70,3-136,3 cm
  • Mångsidig kontroll av spelvärldar på pekskärm